Cel mai nepotrivit lucru posibil pentru o tara este ca sa lege gestionarea fondurilor europene pe care le are la dispozitie de perindarea partidelor la guvernare. Si, fireste, acest lucru se intampla in Romania! Astfel incat o persoana ca mine, care nu are simpatii politice, care merge cu obstinatie la vot dar care anuleaza votul mereu si care are mania comparatiilor, va gasi inca un motiv de a face…comparatii. Vina este a mea. Cica nu este bine sa faci comparatii…

Prin Acordul de Parteneriat 2014-2020 cu Comisia Europeana, in 2013 guvernul si-a asumat 36 de condiţionalităţi ex-ante, reprezentand măsuri de reforma structurală în diferite domenii. Guvernul Ciolos a fost in paine 13 luni, intre 17 noiembrie 2015 si 4 ianuarie 2017. Conform raportului de guvernare al Guvernului Ciolos, acesta preluat 25 de condiționalități neîndeplinite. In 2016, guvernul cu pricina a reusit sa indeplineasca 20 de conditionalitati/indicatori, in medie cam 3 conditionalitati pentru fiecare 2 luni de munca. Pe 4 ianuarie 2017, doar 5 conditionalitati erau neindeplinite, in domeniile:

  • transporturi
  • achizitii publice
  • deseuri
  • infrastructura pentru cercetare si inovare
  • administratia publica- capacitate administrativa.

Intr-un interviu din luna septembrie 2017, doamna comisar Corina Cretu a declarat ca, datorita acestei situatii, ”suntem in faza in care pregatim scrisori de pre-suspendare. Din momentul in care autoritatile din Romania vor primi aceste scrisori, vor mai avea doua luni la dispozitie pentru rezolvarea problemelor. Dupa care, daca aceste lucruri nu se vor indrepta- sper sa nu ajungem acolo- se ajunge la decizia de suspendare, care este o decizie a Colegiului comisarilor”. Este vorba de suspendarea fondurilor europene pe aceste domenii. In continuare, va rog sa faceti dumneavoastra calculele: ritmul in care muncesc guvernele din 4 ianuarie si pana astazi si pierderile pe care le are Romania datorita acestui ritm. Am o singura intrebare: de ce?


Asadar am atras 2,9 miliarde euro… nu gasesc niciunde o defalcare pe programe operationale, doar o impartire grosiera intre programele finantate din fondurile de coeziune (1,9 miliarde) si cele finantate din FEADR (PNDR-restul de un miliard), deci nu stiu daca este adevarat sau daca este vorba de prefinantari… daca este asa, nici vorba de absorbtie… Cred ca am dreptate, din pacate, deoarece autoritatile de management de abia au fost acreditate… asadar, pana acum putinii care au castigat proiecte nu au avut cu cine sa semneze contracte de finantare. Deci nu prea au fost cereri de rambursare onorate catre beneficiari. Continuand, evident ca nu prea au fost cereri de rambursare la nivel de tara. Cum adica…am atras? Probabil sunt prefinantari. M-as bucura sa ma insel. Dar de unde stiu daca ma insel sau nu, daca autoritatile nu ne dau amanunte? Incalca principiul transparentei privind utilizarea fondurilor de la bugetul national si UE, asa cum au facut-o de la inceptul acestui exercitiu financiar.

Se pare ca dna. ministru aduna si putinele cereri de rambursare depuse la Bruxelles, dar a caror analiza nu a fost inca finalizata.

Pentru cadrul financiar 2014 – 2020, România are alocare de aprox. 33 miliarde euro, detaliată pe PO astfel:

– FEDR – 11,2 miliarde euro

– FC – 8,1 miliarde euro

– FSE – 4,7 miliarde euro

– Politica agricolă comună – 8, 127 miliarde euro – pilonul II, la care se adauga 12,529 miliarde euro aferente pilonului I (plati directe)

– Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime – 0,17 miliarde euro

– Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate – 0,41 miliarde euro.

 Doamna comisar Corina Cretu a declarat ca platile catre Romania sunt de 95 milioane euro. Asta inseamna rata de absorbtie de 0,28% – septembrie 2017.

… a fost dezlegat de presa:

http://cetateanul.net/articol-principal/ministerul-lui-sevil-shhaideh-a-inceput-impartirea-banilor-europeni-pe-alese-dar-impanat-cu-reclamatii-la-olaf/

 


Oare suntem in zona crepusculara? Evaluarea are nicio legatura cu legalitatea, prin:

  1. nerespectarea principiului transparentei în publicarea rezultatului evaluării proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelurile de proiecte POCU/18/4/4.1Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate – regiuni mai putin dezvoltate”,respectiv POCU/20/4/4.2Dezvoltarea Locala Integrata (DLI 360) în comunitățile marginalizate”, etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Astfel, pe 21.03.2017, pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene din România a fost publicata, pentru fiecare apel, cate o lista o proiectelor respinse. Singurele date care se regăsesc în cadrul acestor liste sunt ID-ul proiectului depus – alocat de sistemul electronic Mysmis în momentul înregistrării schiței proiectului – și numărul de criterii neîndeplinite. In acest mod, Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 încalcă prevederile principiul transparentei din cadrul „ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora”. Dat fiind faptul ca decizia evaluatorilor de a aproba un proiect finanțat din fonduri europene duce la utilizarea acestor fonduri de către viitoarele organizații beneficiare și dat fiind faptul ca fiecare proiect conține achiziții de bunuri și servicii în cadrul complementarii sale, în ambele etape de evaluare se impun următoarele aspecte Ministerului Fondurilor Europene din România, prin autoritățile de management ale programelor operaționale:

a. publicarea listei proiectelor admise pentru evaluare în etapa tehnica și financiara, lista care sa conțină denumirea acestor proiecte și denumirea organizațiilor solicitante

b. având în vedere ca, în urma rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității, vor fi depuse contestații și ca, în urma depunerii acestor contestații, o parte din proiectele respinse vor trece totuși în etapa următoare, se impune publicarea denumirii proiectelor și a organizațiilor solicitante și în listele aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității.

Principiul transparentei a fost aplicat în etapele de evaluare a proiectelor în exercițiul 2007-2013, așadar nu exista niciun motiv pentru care sa nu fie aplicat și în cadrul exercițiului 2014-2020. Nerespectarea sa da cale libera fraudelor în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene.

  1. nerespectarea procedurii de evaluare a proiectelor, descrisa în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Astfel, în cadrul CAPITOLUL 6 . PROCESUL DE EVALUARE SI SELECȚIE, la pag. 49 se precizează următoarele:

Pasul 2: Verificarea conformității administrative și a eligibilității

Fiecare cerere de finanțare este evaluată de către 2 experți evaluatori. Evaluatorii pot cere solicitantului clarificări conform specificațiilor din Ghidul Solicitantului, atunci când aceștia consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității.

Această etapă va dura în medie 20 de zile lucrătoare.

Precizez ca grilele de verificare a conformitate administrative și a eligibilitate, care au fost transmise solicitanților și care conțin criteriile de evaluare, împreuna cu deciziile de îndeplinire sau neîndeplinire a acestora, decizii care conduc la acceptarea sau respingerea proiectelor în aceasta faza, sunt semnate de un singur evaluator și de avizate de președintele Organismului Intermediar POCU la care a avut loc evaluarea.

De asemenea, termenul limita de depunere a proiectelor pe aceste apeluri a fost de 15.09.2016, iar rezultatul evaluării a fost publicat pe 21.03.2017, perioada depășind cu mult termenul de 20 de zile lucrătoare.

In concluzie, consider ca evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelurile de proiecte POCU/18/4/4.1„Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate – regiuni mai puțin dezvoltate”, respectiv POCU/20/4/4.2„Dezvoltarea Locala Integrata (DLI 360) în comunitățile marginalizate”, etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:

  • a încălcat principiul transparentei al Uniunii Europene în evaluarea proiectelor, evaluare care conduce la atribuire de contracte din fonduri europene

  • nu a respectat procedura de evaluare a proiectelor.

 


1. Renuntarea la prevederea conform careia ofertele pentru estimarea unui pret trebuie incarcate in Mysmis si semnate electronic de catre organizatia solicitanta.Durata dintre depunerea cererii de finatare si implementarea efectiva a unui proiect este necunoscuta. Astfel, ofertele depuse sunt irelevante. In plus, nu exista baza legala pentru asumarea de catre o organizatie a unei oferte de pret a altei organizatii, fara existenta unui contract semnat intre cele doua organizatii.

2. Anexa la ghidurile conditii specifice cu instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare (numarul anexei variaza in functie de ghid) prevede obligativitatea incarcarii in Mysmis a rolurilor din proiect, insa nu prin descrierea lor in cadrul unui capitol dedicat. In CF din Mysmis apare un formular de fisa a postului. Pentru fiecare rol, se completeaza denumirea postului si codul COR aferent. Pentru managerul de proiect si coordonatorii partenerilor se transmit CV-urile si documente justificative. Pentru fiecare nou post din proiect, Mysmis creeaza o noua pagina cu o fisa de post goala, in care se vor regasi doar denumirea postului si codul COR. Astfel, o cerere de finantare ajunge sa depaseasca si 1000 (o mie) de pagini. Propunere: renuntarea la formularul de fisa a postului din Mysmis. Crearea unui capitol narativ dedicat resurselor umane in cadrul cererii de finantare (de 10 000 caractere, dupa modelul POSDRU), cu obligativitatea descrierii cerintelor pentru posturi si a mentionarii codurilor COR aferente. Logica si simplificarea cererii de finantare, pentru echipa de scriere, cea de evaluare si cea de monitorizare a proiectului.

3. Renuntarea la incarcarea bugetului celula cu celula in Mysmis. Publicarea unui formular de buget ca anexa la Orientarile Generale POCU. Reamintesc ca suntem in anul 4 al exercitiului financiar 2014-2020, iar acest formular de buget pentru proiectele POCU nu exista. Poate ar trebuie sesizata Comisia Europeana? Prin existenta unui formular de buget care trebuie completat si incarcat ,se va simplifica cererea de finantare pentru echipa de scriere, cea de evaluare si cea de monitorizare a proiectului.

4. Personal administrativ și auxiliar (secretariat, casier, contabil, arhivar, șofer, personal pentru curățenie, administrator de clădire, paznic, responsabil de medicina muncii, responsabil resurse umane etc.). Aceste tipuri de experti contribuie DIRECT la implementarea proiectului, asadar trebuie sa se regaseasca la cheltuieli directe, nu la cele indirecte. Este ilegala implementarea unui proiect POCU fara asigurarea managementului financiar, fara achizitii legal efectuate, fara asigurarea vizibilitatii corecte a proiectului.

5. In ceea ce priveste cheltuielile pentru închirieri şi leasing necesare derulării activităților proiectului, Orientarile generale POCU prevad plafoane rupte de realitate. In momentul scrierii proiectului si estimarii bugetului, solicitantul nu stie decat ca va fi nevoit sa inchirieze un spatiu pentru o anumita activitate si pentru o anumita perioada. In cazul cursurilor de perfectionare si de specializare, sau a conferintelor, seminariilor, atelierelor de lucru, durata este de sub o luna. In plus, nu stie exact cati mp va reusi sa inchirieze, ci doar ca are nevoie de o sala pentru 12 persoane timp de o saptamana sau de o sala pentru 100 de oameni pentru o zi, de exemplu. Estimarea bugetului trebuie facuta in functie de tarifele publicate ale firmelor care inchiriaza asemenea spatii, pe baza a trei link-uri. Plus ca la finalul exercitiului financiar, in 2020, tarifele vor fi diferite fata de cele din 2016. Idem pentru autovehicule.