Pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, ultimele date privind stadiul absorbţiei efective ale acestor fonduri de către România pentru exerciţiul financiar 2014-2020 sunt din 2 februarie 2018. La acea data, sumele rambursate de către Comisia Europeana României ajungeau la 10,07% din totalul sumei alocate pentru cei şapte ani. Pentru a beneficia de cele aproximativ 33 de miliarde de euro alocate României pentru 2014-2020, pe lângă faptul ca aplicanţii trebuie sa conceapă proiecte utile și conforme politicilor economice și sociale, naţionale și europene, pentru ca aceste proiecte sa poată fi puse în practica și finalizate, ele trebuie evaluate. De asemenea, este obligatorie și cofinanţarea proiectelor de către statul roman și de către beneficiari, în proporţie de 15%. Și aici ajungem la miezul problemei: cifrele de pana acum dovedesc ca statului roman i se pare exagerat de mare aceasta cofinanţare. Adică i se pare o afacere proasta sa dea 15 euro pentru a câştiga 85 de euro la un total de 100 și, în acest fel, sa realizeze drumuri, modernizarea infrastructurii, şcoli, spitale, instruire. Sau poate nu înţelegem noi despre ce este vorba, și aritmetica de clasa a doua funcţionează după alte reguli pentru guvernanţii noştri. După aceleaşi reguli care spun ca timpul este, de fapt, o iluzie. Și ca un proiect poate sta la evaluare și un an de zile. Timpul trece diferit pentru noi și diferit pentru guvernanţi. Un proiect care sta un an la evaluare poate însemna falimentul pentru organizaţia solicitanta.

Se pare însă ca tot noi suntem cei care nu înţelegem. Funcţionarii cu atribuţii în evaluarea și monitorizarea proiectelor sunt sufocaţi de sarcini. Aşadar, ministerele cu atribuţii în gestionarea fondurilor europene apelează la evaluatori externi – evaluatori de proiecte din mediul privat. Acest lucru s-a întâmplat și în exerciţiul 2007-2013 și a condus la dinamizarea procesului de evaluare și, automat, al procesului de contractare și de punere în practica a proiectelor. Ce face, aşadar, sus-numitul stat acum? Pai… apelează iar la evaluatori externi! Plata acestora se face din cadrul Programului Operaţional Asistenta Tehnica. Din totalul de 212 765 958 euro alocaţi pentru acest program, pana în prezent au fost cheltuiţi 20,96%. Deci, cel puţin teoretic, plata evaluatorilor externi nu ar trebui sa reprezinte o problemă. Sau poate este o problemă cofinanţarea de 15%?

Mai concret, printr-un acord cadru din august 2017, zece firme de consultanţă ar fi trebuit să presteze servicii de evaluare pentru Autoritatea de Management a Programului Operaţional Capital Uman – POCU. La începutul lui 2018, firmele de evaluatori s-au înscris la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea primului contract de evaluare de care AM POCU. Pe 25 mai 2018, AM POCU a anunţat firmele cu evaluatori că a evaluat intern, cu angajaţii săi, un rând de cereri de finanţare, motiv pentru care statul a renunţat la primele servicii de evaluare externă cu cele 10 firme și le-a anunţat că primul contract subsecvent se anulează. În condiţiile în care, în acest moment, procesul de evaluare a proiectelor este foarte lent.

Dar nici vorba ca acesta să fie finalul poveştii. Pe 31 mai 2018, hotnews.ro arata într-un articol ca Ministerul Cercetării şi Inovării organizează evaluarea pentru proiectele depuse în cadrul a doua apeluri și ca evaluatorii sunt invitaţi sa participe la sesiunea de evaluare tehnico-financiara în regim pro bono. Bunăvoinţa lor ar facilita deblocarea procesului de evaluare în 2018 si aplicanţii vor beneficia în cel mai scurt timp de rezultatele evaluării:
http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4234/despre-oi-cercetare-comunicare-axa-1-poc-anunt-pentru-experti-evaluatori

Sa clarificam: pentru ca procesul de evaluare al proiectelor să fie deblocat, statul recunoaşte care are nevoie de evaluatori externi, deoarece proprii funcţionari – pe care ii plătim cu toţii din taxele noastre – nu sunt suficienţi, din varii motive. Rezumând, evaluatorii externi ar face bine sa lucreze gratis, pentru ca:
1. procesul de evaluare este complex
2. aceasta este buna practica internaţională
3. bunăvoinţa lor este cea care ar facilita deblocarea procesului de evaluare a proiectelor în 2018
4. rezultatele muncii evaluatorilor externi se vor vedea în cel mai scurt timp, spre deosebire de cele ale funcţionarilor de stat.
Sa le luam pe rând:
1. Chiar ca procesul de evaluare a proiectelor este complex. Este o meserie în sine.
2 – 4. Buna practica internaţională în domeniul evaluării este următoarea: conform documentului Comisiei Europene „Subiectul evaluării. Politica evaluării în Uniunea Europeana. Cooperare pentru dezvoltare”, „7.2.Bugetul evaluării: Finanţarea pentru evaluări poate proveni din surse diferite. Finanţarea pentru evaluarea proiectelor sau programelor este de obicei inclusa în bugetul general al proiectului sau al programului. […] Costul unei evaluări depinde de durata evaluării și este proporţional cu efortul depus. Acest lucru trebuie stabilit de la caz la caz.”

Nicăieri în practica internaţională evaluarea proiectelor nu se desfăşoară gratuit. Și, pana la practica internaţională, Codul Muncii din România stipulează, la articolul 159(4), ca „Nu poate deveni imposibil de executat obligaţia angajatorului de a plăti salariul, având în vedere că banii sunt bunuri de gen, iar genus nunquam perit”, adică genericul nu dispare niciodată. Sau poate ca Ministerul Cercetării şi Inovării ar fi dorit sa încheie contracte de voluntariat cu evaluatorii externi? De ce ar dori acest lucru, dacă astfel nu ar respecta nici legislaţia muncii, nici normele internaţionale de evaluare, nici faptul ca evaluarea reprezintă un proces, nici faptul ca ea trebuie prestata rapid? Deblocarea procesului de evaluare se poate realiza prin milostenia evaluatorilor externi? Nu printr-o alocarea coerenta anuala a fondurilor necesare cofinanţării? Și prin debirocratizare? Mingea este la dumneavoastră in teren, domnilor și doamnelor de la MFE și de la organismele intermediare! Nu din cauza noastră absorbţia fondurilor europene este dezastruoasa! Priviţi-vă în oglindă!


No Comments on “Evaluarea proiectelor – într-un nou și prelungit impas”

You can track this conversation through its atom feed.

No one has commented on this entry yet.

Lasă un răspuns

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>