Oare suntem in zona crepusculara? Evaluarea are nicio legatura cu legalitatea, prin:

  1. nerespectarea principiului transparentei în publicarea rezultatului evaluării proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelurile de proiecte POCU/18/4/4.1Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate – regiuni mai putin dezvoltate”,respectiv POCU/20/4/4.2Dezvoltarea Locala Integrata (DLI 360) în comunitățile marginalizate”, etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Astfel, pe 21.03.2017, pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene din România a fost publicata, pentru fiecare apel, cate o lista o proiectelor respinse. Singurele date care se regăsesc în cadrul acestor liste sunt ID-ul proiectului depus – alocat de sistemul electronic Mysmis în momentul înregistrării schiței proiectului – și numărul de criterii neîndeplinite. In acest mod, Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 încalcă prevederile principiul transparentei din cadrul „ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora”. Dat fiind faptul ca decizia evaluatorilor de a aproba un proiect finanțat din fonduri europene duce la utilizarea acestor fonduri de către viitoarele organizații beneficiare și dat fiind faptul ca fiecare proiect conține achiziții de bunuri și servicii în cadrul complementarii sale, în ambele etape de evaluare se impun următoarele aspecte Ministerului Fondurilor Europene din România, prin autoritățile de management ale programelor operaționale:

a. publicarea listei proiectelor admise pentru evaluare în etapa tehnica și financiara, lista care sa conțină denumirea acestor proiecte și denumirea organizațiilor solicitante

b. având în vedere ca, în urma rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității, vor fi depuse contestații și ca, în urma depunerii acestor contestații, o parte din proiectele respinse vor trece totuși în etapa următoare, se impune publicarea denumirii proiectelor și a organizațiilor solicitante și în listele aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității.

Principiul transparentei a fost aplicat în etapele de evaluare a proiectelor în exercițiul 2007-2013, așadar nu exista niciun motiv pentru care sa nu fie aplicat și în cadrul exercițiului 2014-2020. Nerespectarea sa da cale libera fraudelor în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene.

  1. nerespectarea procedurii de evaluare a proiectelor, descrisa în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Astfel, în cadrul CAPITOLUL 6 . PROCESUL DE EVALUARE SI SELECȚIE, la pag. 49 se precizează următoarele:

Pasul 2: Verificarea conformității administrative și a eligibilității

Fiecare cerere de finanțare este evaluată de către 2 experți evaluatori. Evaluatorii pot cere solicitantului clarificări conform specificațiilor din Ghidul Solicitantului, atunci când aceștia consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității.

Această etapă va dura în medie 20 de zile lucrătoare.

Precizez ca grilele de verificare a conformitate administrative și a eligibilitate, care au fost transmise solicitanților și care conțin criteriile de evaluare, împreuna cu deciziile de îndeplinire sau neîndeplinire a acestora, decizii care conduc la acceptarea sau respingerea proiectelor în aceasta faza, sunt semnate de un singur evaluator și de avizate de președintele Organismului Intermediar POCU la care a avut loc evaluarea.

De asemenea, termenul limita de depunere a proiectelor pe aceste apeluri a fost de 15.09.2016, iar rezultatul evaluării a fost publicat pe 21.03.2017, perioada depășind cu mult termenul de 20 de zile lucrătoare.

In concluzie, consider ca evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelurile de proiecte POCU/18/4/4.1„Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate – regiuni mai puțin dezvoltate”, respectiv POCU/20/4/4.2„Dezvoltarea Locala Integrata (DLI 360) în comunitățile marginalizate”, etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:

  • a încălcat principiul transparentei al Uniunii Europene în evaluarea proiectelor, evaluare care conduce la atribuire de contracte din fonduri europene

  • nu a respectat procedura de evaluare a proiectelor.

 


No Comments on “Evaluarea proiectelor depuse în cadrul POCU, etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității”

You can track this conversation through its atom feed.

No one has commented on this entry yet.

Lasă un răspuns

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>